Staffanstorpspartiet
Artikel till sydsvenskan

Våga visa färg!
Samtliga partier i Staffanstorp enades, vid senaste fullmäktigemötet, om ett uttalande mot nazism. Vi i Staffanstorpspartiet föreslog, att uttalandet skulle avse fler demokratifientliga rörelser, såväl fascism och kommunism som nationalsocialism. Samtliga partiföreträdare, utom Vänsterpartiets, gick med på detta. 
Vänsterpartiföreträdaren uppgav, att han ”bekänner sig till den kommunistiska ideologin”, och därför inte går med på ett uttalande som fördömer kommunismen. I sann ”kvasidemokratisk” anda (dvs samtliga övriga partier gav avkall på egna intressen, för att få till stånd ett enigt beslut) beslutades därefter, att uttalandet inte skulle innefatta fascism och kommunism. Varför ställer inte Vänstern upp på att fördöma även andra (egna?) våldsideologier? 
Gudrun Schyman påstår, att hon aldrig varit kommunist, trots att hon varit medlem i Marxist-Leninistiska Kampförbundet. Vänsterpartiet påstår att de inte är kommunister, trots att enskilda riksdagsledamöter öppet erkänner att de är det. Fan tro’t, sa Relling! 
Staffanstorpspartiet tar kraftigt avstånd från samtliga demokratifientliga våldsideologier, oavsett om de ligger till vänster eller höger om demokratin, liksom vi tar avstånd från den övriga, tilltagande, laglösheten i samhället.
Staffanstorpspartiet
Leif Widmark, Dag Sundius, Joakim Kock

Tillbaka