Staffanstorpspartiet
Artikel till Skånska Dagbladet

Det kan bara bli bättre!
Svar till Torbjörn Lövendahl.
För en tid sedan skrev du i en insändare att Staffanstorps borgerliga koalition (kollision?) nu har totalhavererat.
Förra mandatperioden totalhavererade Staffanstorps ekonomi med den s-märkta koalitionen (dvs socialdemokraterna och folkpartiet) vid rodret.
De enda partier som hittills inte varit med i någon koalition är Staffanstorpspartiet och spi.
Det största partiet klarade inte uppgiften.
Det näst största partiet klarade inte uppgiften.
Då är det väl dags, att låta det tredje största partiet (Staffanstorpspartiet) få chansen att leva upp till det förnuftiga program de förespråkar?
Resultatet kan väl i alla fall inte förväntas bli sämre?. 
Maj Svensson

Tillbaka