Staffanstorpspartiet
Artikel till Sydsvenskan

Käre Torbjörn!
Du går, i sann socialistisk anda, till angrepp mot demokratiska yttringar i kommunfullmäktige, nämligen att ett parti låter ledamöterna rösta efter de åsikter de har.
I Ditt eget parti viner partipiskan oavbrutet, att döma av resultatet från voteringarna. Enskilda ledamöter i Ditt parti brukar nämligen ge högst olika åsikter tillkänna, när man pratar med dem privat, det vill säga innan de, i sann socialistisk anda, fått order om vad de ska tycka.
Om Dina kunskaper i andra frågor är lika oriktiga som Din åsikt om var Staffanstorpspartiet ligger på den politiska höger-vänster-skalan, så är Du inte tillförlitlig. Men Du går väl, i sann socialistisk anda, efter principen att ”en lögn blir sanning, om den upprepas tillräckligt ofta”.
Du ”glömde”, att i Din insändare tala om för väljarna, att vår motion syftar till att få råd med bättre barn- och åldringsomsorg. Men så är det kanske bara tillåtet att tycka för socialdemokraterna, vars lösning på problemen tyvärr brukar bli en skattehöjning - i sann socialistisk anda.
Staffanstorpspartiet
Leif Widmark, Per-Olof Karlsson

Tillbaka