Staffanstorpspartiet
Artikel till SkD

Maxtaxan
I fullmäktigedebatten talade Inga Ghenarp (kd) om sin oro för att föräldrar skulle lämna
sina barn längre tid i kommunal barnomsorg. Socialdemokratena kontrade med att med
sänkt dagistaxa kan föräldrarna jobba mindre antal timmar och då få mer tid för sina barn.
Tanken är god men inte genomförbar för en liten företagare som alltid har pressade tider
att genomföra, dessutom inte har råd att anställa flera arbetare.
I längden kan det medföra en eventuell konkurs, och vem blir då lidande om inte
arbetaren som då blir bidragsberoende och detta får i slutänden betalas med skattemedel,
som vi alla betalar till.
Detta är kanske en tanke man bör beakta. Vi inom Staffanstorpspartiet röstade emot denna
maxtaxa och det kommer att visa sig inom den närmsta tiden att vi hade rätt.
Frågan är vad det kommer att kosta i skattehöjning i Staffanstorp när nu denna maxtaxa är
genomförd. 
Socialdemokraterna svarade att ingen skattehöjning kommer att ske på grund av denna maxtaxa.
 Nu är frågan, vilka nedskärningar kommer att ske? Blir det inom vård, skola och omsorg?
Per-Olof Karlsson, Staffanstorpspartiet

Tillbaka