Staffanstorpspartiet
Artikel till SDS

Sydsvenskans pedagogik är bättre än Staffanstorpspartiets!
Först ska jag tacka SDS för årets mest avslöjande artikel.
Vid senaste kommunfullmäktigemötet 17/12 ondgjorde kommunalrådet Nils-Ove Mårtensson och oppositionsrådet Torbjörn Lövendahl sig över Staffanstorpspartiets motion, som gick ut på, att kommunstyrelsen i kommunfullmäktige en gång per år skulle redovisa vilken nytta skattebetalarna haft av politikernas och tjänstemännens utlandsresor. Vi ansågs löjliga som misstänkliggjorde utlandsresenärerna. Vi bannades när vi ansåg det vara ungefär lika intelligent, att utse kommundirektören/reseledaren Serbinsson till konsekvensutredare, som att ”sätta getabocken som trädgårdsmästare”. Samme Serbinsson, som en stund tidigare avtackats med kraftiga applåder för sin 9-åriga gärning i Staffanstorp.
Vår motion innehöll flera fel. Vi hade begränsat oss till att kräva redovisning av utlandsresorna. Vi borde uppenbarligen ha krävt redovisning även för resorna inom landet. Och för representationen. Och så vidare…
Kommunalrådet Mårtensson har efter avslöjandet ödmjukt efterlyst ”heltäckande regler”. Vad Staffanstorpspartiet under fyra år efterlyst är sunt förnuft och ansvarskännande. Då klarar man sig utan onödiga regler. Men om nomenklaturan i Staffanstorp med anledning av den kritiserade notan börjar förstå vad vi menar och rätta sig efter det, så var det en billig nota. Då kommer skattebetalarna att tjäna in beloppet många gånger om.
Som ett litet (men inte oväntat) kuriosum kan jag meddela, att vår motion, under ivriga applåder från vänsterpartiersättaren, röstades ner med siffrorna 38 mot 3. De tre, som representerade sunt förnuft och ansvarskänsla tillhör alla Staffanstorpspartiet.
Leif Widmark, Staffanstorpspartiet

Tillbaka