Staffanstorpspartiet
Insändare till SDS

Svar till Torbjörn Lövendahl!
Torbjörn!

Du ondgör dig i SDS över Staffanstorpspartiets invandrar-/flyktingpolitik, och utnämner oss till ett varnande exempel.

Staffanstorpspartiet är ett renodlat kommunalt parti, och vi kan därför arbeta utan pekpinnar från ”storebror” i Stockholm. Vi arbetar för skåningarna i allmänhet och för våra kommuninvånare i synnerhet. 
Har våra kommuninvånare genom sina riksdagspolitiker någonsin blivit tillfrågade om de vill ha ytterligare flyktingmottagning och ett mångkulturellt samhälle? NEJ!
Den svenska flyktingpolitiken har, som de flesta (förhoppningsvis även du) vet, totalhavererat. Detta måste även våra kommuninvånare vara med och betala.
Vi säger bestämt nej till ytterligare flyktingmottagning till vår kommun!  Har du en annan uppfattning? I så kanske du kan ta initiativ till en kommunal folkomröstning i frågan, i syfte att stärka demokratin?
Kommunfullmäktige och kommunstyrelseledamot för Staffanstorpspartiet. Dag Sundius

Tillbaka