Staffanstorpspartiet
Insändare till SDS

I Sydsvenskan läser vi att förhandlingarna om politikerarvodena för kommande mandatperiod kraschat.
I demokratiutskottet, där förhandlingarna förts, har vi från Staffanstorpspartiet uttalat att vi vill att den totala kostnaden för partistöd och politikerarvoden ska minskas.
I motsats till oss är socialdemokrater och moderater överens om att arvodena och partistödet ska höjas ytterligare. Kan detta bero på att det är dessa båda partier som sitter närmast vid maktens köttgrytor?
Vi i Staffanstorpspartiet har i kommunfullmäktige i hög grad, oftast med röstsiffrorna 38 mot 3 (där trean representerar sparsamhet och sunt förnuft), lyckats ena moderaterna och socialdemokraterna i arvodesfrågorna. Varje gång vi motionerat om att politikerarvodena och/eller partistödet ska minskas har de samarbetat över hövan väl och röstat ner oss.
Staffanstorpspartiet är det enda parti, som klart och tydligt vågar säga, att vi vill minska både politiska arvoden och partistöd. Månntro det retar en del, men det bjuder vi på!
Bertil Franzén, Staffanstorpspartiets representant i demokratiutskottet

Tillbaka