Staffanstorpspartiet
Artikel till Arbetet

Käre Torbjörn!
Vi i Staffanstorpspartiet strävar efter att politikerna i kommunen ska samarbeta mer. Vi vill ha en öppen dialog, och föredrar konstruktiva samtal framför politiskt färgade skygglappar. Om vi blir hövligt inbjudna och inte förhindras av våra arbetstider infinner vi oss gärna till ett möte. Ett flertal andra partier har bjudit in oss för överläggningar i olika sakfrågor, och vi är glada, att vi vid ett flertal tillfällen kunnat påverka besluten i positiv riktning. 
Ditt minne kan inte vara så vidare bra, eftersom Du kallar oss stödparti, trots att vi i flera frågor haft samma åsikter, respektive röstat likadant, som socialdemokraterna. För oss spelar det ingen roll varifrån ett förslag kommer, vi röstar i enlighet med våra åsikter om förslagets kvalitet och hur det kommer att påverka uppdragsgivarna/skattebetalarna.
Om Du tvunget vill kalla oss stödparti, så får det bli för sunt förnuft!
Staffanstorpspartiet
Leif Widmark, Dag Sundius, Joakim Kock

Tillbaka