Staffanstorpspartiet
Insändare till SDS

Svar till Torbjörn Lövendahl (SDS 10/9)
Käre Torbjörn!

Du framhärdar med en dåres envishet, att påstå att Staffanstorpspartiet är ”flyktingfientligt”.

Vi har ALDRIG varit fientliga mot någon flykting. Vi har ALLTID varit motståndare mot den ansvarslösa invandringspolitiken.

När vi människor lämnar våra hem, låser vi ju vanligen dörren? Innebär detta, att vi är människofientliga? Nej, det innebär, att vi är realister. Vi inser, att bland alla trevliga människor döljer sig tjuvar, som passar på, om man inte låser dörren.

När vi Staffanstorpspartister (och de flesta vanliga skattebetalare) kritiserar den huvudlösa invandringspolitiken, innebär det likaledes, att vi är realister. Vi inser, att bland alla flyktingar döljer sig många invandrade ”lycksökare”, som vill plundra landet på de tillgångar och den välfärd, som våra pensionärer och vi byggt upp. 
En nationalekonom vid Göteborgs Universitet undrade varför kostnaden för invandringen hemlighålls. Hans utredning visar, att invandringen kostar samhället 267 miljarder årligen. Det är inte de skötsamma flyktingarna och invandrarna, som ger upphov till dessa kostnader, det är de invandrade ”lycksökarna”. Detta är orsaken till att vi rasat från 3 till 17 plats i europaekonomin.

Ibland frågar man sig: Kan den huvudlösa invandringen vara en dold import av socialdemokratiska väljare, för att få behålla makten?

Det finns enbart två alternativ: Antingen har du inte förstått vad vi säger, eller också låtsas du att du inte gjort det. Med andra ord: dumhet eller lögnaktighet? Varken det ena eller det andra passar, när man påstår sig företräda väljarna!

Leif Widmark, Staffanstorpspartiet

Tillbaka