Staffanstorpspartiet
Insändare till SDS

Svar till Pierre Sjöström (SDS 10/9)
Käre Pierre!

Nu försöker du allt blanda bort korten för väljarna. 

Vi lämnade in en motion om att avskaffa oppositionsrådsbefattningen, inte oppositionen. Du försöker förvandla vår motion till ett angrepp på demokratin.

I stället är det förekomsten av ett oppositionsråd, som är ett angrepp på demokratin. Oppositionsrådsbefattningen ger nämligen ett bidrag till ett endast ett av oppositionspartierna. Eftersom Staffanstorp styrs av en koalition, är samtliga partier, som inte är med i koalitionen, oppositionspartier. 
Socialdemokraterna, som redan har stora intäkter från fackföreningsrörelsen, från tvångsanslutna medlemmar och dessutom stora bidrag från andra håll, får dessutom hjälp av skattebetalarna, att avlöna sitt demagogiska ”oppositionsråd” med ett arvode på runt 27.000 kr. 
Vari ligger demokratin du skriver om, när inte vi andra oppositionspartier får något stöd för vårt arbete i demokratins tjänst.

Sluta slå dunster i ögonen på dina medlemmar!

Leif Widmark, Staffanstorpspartiet

Tillbaka