Staffanstorpspartiet
Insändare till SDS och SkD

Simrishamnsbanan – taxeringsvärde?
Det är nu dags att lämna in fastighetsdeklarationen (taxeringsår 2003).
Tänkbar justeringsanledning föreligger om tomten anses gränsa till järnväg (Staffanstorpsbanan) när den ligger i första raden på ett ringa avstånd från störningskällan. 
Ni som läst översiktsplanen vet att kommunen och Banverket betraktar Staffanstorpsbanan som befintlig järnväg och har för närvarande upplåtit densamma för bl.a. godstrafik (rangering vid järnvägsstationen) och avser att snarast trafikera banan med pågatåg. 
Stämmer inte det förslag till fastighetstaxering som Du fått i din brevlåda måste Du senast den 1 november 2002 ändra eller lägga till uppgifter. 
Tycker Du att det är bra att sänka det föreslagna taxeringsvärdet bör Du lämna in uppgifterna om avstånd från störningskällan (järnvägen). Bifoga gärna ett intyg som styrker bullernivån vid husfasaden. Bor Du närmare än ett hundra meter från järnvägen är Du förmodligen störd av buller m.m. 
Om Du tycker att det är bra med högt taxeringsvärde den dag Banverket skall lösa in Din fastighet kan Du låta bli att uppge att Du bor nära en järnväg. 
Välj själv det alternativ som passar Dig.
Ralph Friberg, Staffanstorpspartiet

Tillbaka