Staffanstorpspartiet
Insändare till SDS och SkD

Korsningen väg 108 - Gullåkravägen
Vägverket har 1994 och 1996 i förstudier berört korsningen väg 108-Gullåkravägen. 
Redan 1997 uttalade kommunstyrelsen i Staffanstorp med Sture Nilsson (s) som ordförande, att korsningen ska vara planskild. Inget parti reserverade sig mot beslutet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att anpassa gällande planer till planskild korsning.
Byggnadsnämnden, trafiksäkerhetsnämnden och tekniska nämnden förordade 1997 en planskild korsning.
Vägverket beslöt 1998 att upprätta arbetsplan för en planskild korsning ……
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig 1998 över Vägverkets förslag. Tyvärr förordade MOS en cirkulationsplats. Ett antal ledamöter reserverade sig. Förslaget med planskild korsning föll på grund av att bl.a. socialdemokraterna valde att gå emot sitt eget partis uppfattning. Fick de sedermera känna på partipiskan?
Staffanstorpspartiet och SPI motionerade 1999 om att kommunledningen skulle meddela Vägverket, att kommunen föredrar en planskild korsning. Motionen väntar fortfarande på svar. Troligen för att Nils-Ove M befarar att det finns en majoritet i kommunfullmäktige till favör för motionen. 
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att den utställda översiktsplanen (ÖP-2002) skulle ändras så att ordet ”cirkulationsplats” ersattes med ”planskild korsning”. Trots detta redovisar nu Vägverket på Nils-Ove Mårtenssons begäran en cirkulationsplats. Det var tydligen viktigare att klia vissa koalitionsbröder på ryggen än att värna om ett demokratiskt fattat beslut.
Förre Vägdirektören framförde redan 1998 att han inte ställde sig bakom förslaget med cirkulationsplats. Pengarna riskerade då att bli flyttade till andra projekt i regionen.

Det skall bli spännande att höra om socialdemokraterna med flera vågar framföra sina åsikter i KF den 16 december. 

Vill vi ha en halvmesyr eller en optimal lösning? Vad är ett vallöfte värt?

Ralph Friberg, Staffanstorpspartiet

Tillbaka