Staffanstorpspartiet
Insändare till SDS

Angående golfbanan vid f.d. soptippen i Staffanstorp
Vid Kultur och Fritidsnämndens möte den 26:e Februari 2003, diskuterades bl.a. golfbanan vid f.d. soptippen. S, MP och Staffanstorpspartiet var positiva till en tätortsnära golfbana, men placeringen på f.d. soptippen var fel
Döm om vår förvåning när man läser insändaren i SDS från FP, M och KD att vi var nej sägare och bakåtsträvare till en golfbana. Tydligtvis var vi inte på samma möte.
Varför tränga in en 9-hålsbana på f.d. soptippen. Det måste finnas mark på annat ställe inom Staffanstorps Kommun. Anlägg då gärna en 18-hålsbana.
Dessutom, vem vet vad som finns på en f.d. soptipp, eftersom ingen sanering har utförts.
Per-Olof Karlsson, Staffanstorpspartiet

Tillbaka