Staffanstorpspartiet
Insändare till SDS och SKD

Grattis Björn Magnusson (Hjärup)
Gratulerar till Din nya post som vd för Svenska Kläckeribolaget i Flyinge. Du säger i en tid-ningsintervju att Du tagit steget från möjligheten att påverka till en plats på läktaren, samt att det är möjligheten att påverka som ger politiken tjusning.  
Du säger att Hjärupsfrågorna alltid varit viktiga, och nu när Du ser att de är på gång, känns det som att Du kan lämna politiken med ett gott samvete. För kännedom påpekade jag detta behov redan när "JAKRI" skulle börja bygga ut sitt område. Som ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden de senaste åren har jag kunnat konstatera, att Du på aktivt sätt försökt att hindra "JAKRI" från att bygga ut sitt område i den takt de själva velat göra detta.
Du har även aktivt hindrat andra byggbolag från att starta sina projekt i Hjärup. Du försökte även att stoppa utbyggnaden av Väståkravägen i Hjärup. Som vd är Du van vid lite snabbare beslut säger Du. Det var synd att Du inte använde den kunskapen när Du hade chansen att göra detta i politiken. Där kläckte Du inga nya idéer.
Du är den enda politiker som jag känner till, som under en mandatperiod inte har skapat en enda ny byggrätt för bostäder inom kommunen. Simma lugnt.
Ralph Friberg, Staffanstorpspartiet

Tillbaka