Staffanstorpspartiet
Artikel till Sydsvenskan

Öppet brev till Ingemar Bengtsson (c)
På senaste kommunfullmäktige gick Du till attack mot Staffanstorpspartiet för vårt nyligen utdelade flygblad. Vi fick kritik främst för tre saker:
 
  • ”Vi säger bestämt nej till skattehöjningar, och vill sanera kommunens ekonomi, för att på sikt (vår kursivering) kunna sänka skattetrycket”.
  • ”Barnomsorg och skola måste ges större resurser, så att barnen utvecklas till harmoniska och kreativa människor”.
  • I vår opinionsundersökning ”kan Du visa hur Du tycker att Dina ’förtroendevalda’ har skott/skött sig”
Men magister Bengtsson, först delade Du flitigt ut överbetyg till Dig själv för ekonomi och redovisning. Därefter påstod Du, att punkterna 1 och 2 ovan var motstridiga. Därvidlag råkade Du glömma orden ”på sikt”. Att detta totalt förrycker innebörden i meningen struntade Du fullständigt i. Det blir tyvärr icke godkänt i svenska, magistern.
Centerpartiet är ju tyvärr inte känt för att vilja sänka skatter, det har vi upplevt på riksnivå, då centern och socialdemokraterna var intima med varandra. Tydligen har Du samma uppfattning, eftersom Du ondgör Dig över vår viljeinriktning, att sänka skattetrycket.
Att Du inte gillar punkt 3 kan vi förstå, eftersom Du är en av de kommun-politiker, som nyligen varit utomlands på skattebetalarnas bekostnad. 
Staffanstorpspartiet
Leif Widmark, Dag Sundius, Joakim Kock

Tillbaka