Staffanstorpspartiet
Replik till artikeln i SKD 2005-02-18

Av artikeln framgår att Kd får det politiska samarbetet att gnissla. "Det kan bli problem framöver."
Citat: "Det är märkligt att lägga egna motioner, när man sitter i regeringsställning, menar oppositionsrådet Torbjörn Löwendahl (s)." "Michael Sandin (m) delar uppfattningen att det är märkligt att inte behandla ärenden inom koalitionen. Men hittills är det endast inom skolans område samarbetet gnisslar menar han."
Replik:

Det är en helt felaktig uppfattning. Det mesta problemet med Kd yppar sig främst i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där ordföranden (Kd) Bengt Landgren med sitt utslag (ordförandens utslagsröst) stöttar socialdemokraterna och går emot M + Fp +Sp. Voteringarna slutar alltför ofta 5 - 5 och eftersom Bengt Landgren följer socialdemokraternas linje vinner Socialdemokraterna. Här blir det ett stort fång ris till Kd. Så fungerar treklövern i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ralph Friberg, Staffanstorpspartiet

Tillbaka