Staffanstorpspartiet
Insändare till SKD

Parkeringen vid Rådhuset.
Som bekant har kommunen stängt av parkeringsplatsen utanför
gamla posten och Rådhuset för att iordningställa gång- och cykelbanan.
Detta har skett till stort förtret för näringsidkarna runt Rådhusplatsen.
Avstängningen har skett utan att med ett ord informera handlarna och för
övrigt också allmänheten.
Det hade varit till stor glädje och nytta för alla berörda om tekniska nämnden
(läs ordföranden i tekniska nämnden) hade ansvarat för att det skriftligt infor-merats om den tänkta åtgärden och varför avstängningen gjordes.
Men ordföranden är väl kanske ute och reser.
Eftersom avstängningen gjordes dagen efter att Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden antog detaljplanen för sjuvåningshuset trodde de flesta att sjuvå-ningshuset börjat byggas men så var inte fallet.

Ralph Friberg, Staffanstorpspartiet

Tillbaka