Staffanstorpspartiet
Insändare till SKD

SVAR TILL LEIF GÖRANSSON, 2004-10-01.
Om mina svar varit politiskt förankrade och diskuterade i partiet hade jag kunnat skriva ut partibeteckningen efter mitt namn. Det parti som jag tillhör har en demokratisk syn och tillåter enskilda medlemmar att uttrycka sin privata åsikt.
Beträffande ditt (socialdemokraterna och Kd) försök att få nämnden att överklaga ett beslut som innebar att länsstyrelsen gav den klagande rätt misslyckades. När jag upplyste Er om att tiden för överklagande hade gått ut fick jag nämnden till inte överklaga länsstyrelsens beslut och undvika att ta ett "felaktigt beslut". Men ditt minne är kort. Har ni (socialdemokrater) glömt hur ni fick ordföranden (Kd) att överklaga länsstyrelsens beslut avseende Vetevägen. Även här gav länsstyrelsen de klagande rätt. Du ifrågasätter min syn på demokrati och påstår att jag vill hindra socialdemokraterna att överklaga ett beslut från en högre myndighet, hur trotsiga dessa beslut än är. Min syn på demokrati är ni har full rätt att överklaga allt som går er emot.
I Torbjörns svar till mig kunde jag läsa, citat: "att Friberg är representant för ett uttalat lokalt parti, som i varje läge uppmanar folk till att överklaga allt möjligt. Detta för att de statliga organen skall ingripa i den lokala kommunala självstyrelsen." Jag förstår att din och Torbjörns syn på demokrati innebär att invånarna inte bör överklaga beslut som gått dem emot, är av ondo och den rätt skall bara gälla er socialdemokrater. Hur hänger det ihop?
Om du läser i Tyréns parkeringsutredning på sidan 3(8) kan du läsa citat: "Utöver Bråhögsskolans parkeringsbehov på dess markparkering krävs ytterligare cirka 180 - 190 platser i denna norra del av centrum." I utlåtandet som ni socialdemokrater ställt er bakom när planen antogs kan du läsa (på sidan 3 tredje stycket) att parkeringsutredningen för de centrala delarna av Staffanstorp är under utarbetande.
Jag rekommenderar dig ett besök på plan- och byggkontoret som kan fixa en kopia till dig på nolltid. Jag har förövrigt sparat mina handlingar och behöver inte gå till kommunen för att få kopior såvida det inte finns något material som jag inte tidigare fått ta del av.
Med dessa rader sätter jag ett streck i denna debatten och önskar alla en god fortsättning i demokratisk anda.


Ralph Friberg, Staffanstorpspartiet

Tillbaka