Staffanstorpspartiet
Insändare till SKD

Efter att ha närvarat vid de två tillfällen medborgarcafét
varit öppet för allmänheten.
Meningen var ju att medborgerna skulle kunna ställa frågor till politikerna avseende sina problem eller av ren nyfikenhet.
Vid dessa tillfällen har ett antal medborgare undrat vad de övriga i salen talade om. Jag kunde inte upplysa om vilka frågor som diskuterades vid de övriga borden. Vem av de närvarande är politiker och vilket parti tillhör de i så fall? Borde inte politikerna ha någon form av namnlapp med partitillhörighet? Borde inte alla få veta vad som diskuteras? Finns det ingen som leder dessa träffar? För oss som är förvärvsarbetande är tiden (16.30 - 18.00) då cafét är öppet ogenomtänkt.
Hur skall vi hinna dit när dessutom flertalet politiker lämnar cafét klockan 17.30 eftersom kommunfullmäktiges gruppmöte börjar 17.30. Om det skall vara någpon mening med dessa träffar bör det ske på annat mer genomtänkt sätt. Eller vill kommunen inte att det skall kännas meningsfullt att gå dit för att evenuellt få efterfrågad information?
Ralph Friberg, Staffanstorpspartiet

Tillbaka