Staffanstorpspartiet
Insändare till SKD

Är det tryggt i Staffanstorp?

Har läst ett antal artiklar i SDS gällande Lunds kommun.

SDS 7/8: Dålig stadsplanering med mörka tunnlar, felplacerade buskage m.m. gör att kvinnor känner sig osäkra när de vistas utomhus på kvällar och nätter. Kvinnor tycker att politiker och stadsplanerare måste ta ansvar för säkerheten.

SDS 11/8: Här röjs för en tryggare miljö (bild från Lund) Vackra parker på dagen eller trygga parker på nätterna?

Jag har i ett antal motioner begärt att kommunfullmäktige, KF, skall åtgärda skymmande buskage, göra säkrare skolvägar, anpassa rampernas lutning till och från gångtunnlarna under Malmövägen för att göra dessa tillgängliga för funktionshindrade medborgare m.fl. Har även ställt liknande frågor till tekniska nämndens ordförande där jag bland annat begärt att belysningen skall förbättras och att siktskymmande vegetation skall tas bort. Har med bilder visat hur dåligt det är ställt på visa ställen men påpekat att kommunen givetvis bör se över förhållandet i hela kommunen.
Vid en utbildningsdag avseende hur barnkonventionen skall tillämpas i kommunen underströk den sakkunniga att det var väldigt viktigt att göra parkerna öppna och tillgängliga för bl.a. barn på väg till och från skolan. Jag upplyste då den sakkunniga och de övriga närvarande att jag i ett antal motioner till KF krävt att dessa åtgärder genomförs här i kommunen. Döm om min förvåning när jag då hör hur ett stort antal av de närvarande hånflinar åt mitt inlägg och att det inte var konstigt att ingen hade lyssnat på mina krav, för det var ju jag som hade krävt åtgärderna.
Nej så länge de styrande påhejade av socialdemokraterna inte har förmåga att ta åt sig mina inlägg kommer Staffanstorp att förbli otryggt att vistas i.

Ralph Friberg, Staffanstorpspartiet