Staffanstorpspartiet
Artikel till Kvällsposten

Kriminaliteten stiger, mörkertalet för oanmälda brott blir större, narkotikan flödar in över gränserna… I sommar befaras den värsta polisbristen på länge.
Om ett privat företag upptäcker, att det finns en marknad, sätter man snart igång att expandera, på alla upptänkliga sätt. Vad gör samhället? På vilket sätt försöker man möta behovet?
Det finns alltså ett ökat behov av poliser. Polisbristen är större än någonsin. Om brottsligheten fördubblats sedan början på 90-talet, samtidigt med att antalet poliser minskat med 10 % så borde till och med regeringen förstå, att något måste göras.
Samhället måste ta krafttag och utbilda väsentligt fler poliser. Vi skattebetalare kan inte stillatigande bevittna hur samhället förstörs av kriminalitet medan regeringen sitter med armarna i kors. Reagera!!!
Staffanstorpspartiet
Leif Widmark, Dag Sundius, Joakim Kock

Tillbaka