Staffanstorpspartiet
Artikel till Sydsvenskan

Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande Nils-Ove Mårtensson
Migrationsverket (f d Invandrarverket) har uppvaktat samtliga kom-muner i Skåne, Småland och Blekinge, för att beveka dessa att ta emot fler flyktingar. De flesta tillfrågade kommunerna har redan tackat nej, ett fåtal har ställt sig positiva.
Eftersom kommunal flyktingmottagning, av många olika anledningar (socialbidrag, hemspråksundervisning, särskoleundervisning, speciell skolmat, jobbsökarkurser, diverse integrationsprojekt, kulturkrockar, risk för kriminalitet, drogmissbruk m m), brukar bli mycket dyr, öns-kar vi från Staffanstorpspartiet, att vår kommun intar samma ansvars-fulla hållning som exempelvis Vellinge.
Vår kommunledning bör snarast kontakta Migrationsverket och tydligt klargöra att vi ej önskar ta emot ytterligare flyktingar.
Hur ställer Du Dig till detta?
Dag Sundius
Kommunfullmäktige- och kommunstyrelseledamot för Staffanstorpspartiet

Tillbaka