Staffanstorpspartiet
Artikel till Sydsvenskan

Svar till Torbjörn Lövendahl , SDS 010517
Käre Torbjörn!
Du anklagar oss för desinformation. Ett gammalt ordspråk lyder: ”Som sig själv känner man andra”!
Ödmjuk som jag är, ilade jag genast till min insändare för att hitta källan till den påstådda desinformationen.
  • 1. Det heter ju inte ”silar mygg och sväljer elefanter”. Det ska naturligtvis vara kameler! Där hade jag fel.
  • 2. Bett Australienresenären om ursäkt. Det gjorde vi omedelbart och självmant, när felet påtalades. Sanning.
  • 3. ”Fler världsdelar än Antarktis, som inte blivit föremål för staffanstorpspolitikernas utflyktsbegär.” Sanning.
  • 4. ”För 200 miljoner dollar kan man köpa en rymdtur.” Sanning.
  • 5. Vi (och förmodligen de flesta andra partier) är kapabla, att själva be om ursäkt. Sanning.
I övrigt bestod min insändare av en uppmaning till Dig och Ditt parti, att i skattebetalarnas intresse rösta med vår motion om redovisning av kommunbetalda resor, samt en välgångsönskan på Din av skattepengar betalda italienresa. För mig får Du gärna kalla den ”tjänsteresa”.
Jag ber ödmjukt om ursäkt för desinformationen, som insmög sig i punkt 1 ovan, och bestod av att jag kallade en kamel för elefant!
Jag drar slutsatsen, att det inte är jag, utan Du, som är ute och reser!
Staffanstorpspartiet
Leif Widmark

Tillbaka