Staffanstorpspartiet
Artikel till Sydsvenskan

Tack för stödet!
Som Hjärupsbo vill jag rikta ett ärligt och uppriktigt tack till socialdemokraterna, kristdemokraterna, centern och folkpartiet , för att ni på senaste kommunfullmäktigemötet röstade för Staffanstorpspartiets motion, att bredda Väståkravägen.
Denna väg är en mycket viktig förbindelselänk till och från Hjärup. Vi Hjärupsbor betalar också skatt till kommunen och har rätt att kräva en trafiksäker miljö.
Det är mycket bra när politiska partier kan lägga prestigen åt sidan och arbeta åt samma håll i viktiga sakfrågor. Tack vare detta kommer de boende i Hjärup, att inom en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid få en ny och mycket efterlängtad bilväg samt en separat gång?/cykelväg. 
Med vänliga hälsningar och tillönskan om en trevlig sommar
Gun Holgersson
Staffanstorpspartiet i Hjärup

Tillbaka