Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Antivålds- och antidrogprogram
Våldet i samhället breder ut sig, så även här i vår kommun. Drogmissbruket drar sig allt längre ner i åldrarna. Redan nu finns det drogmissbrukare ända nere i 12-13-årsåldern. Idag är det dessvärre alldeles för lätt, att få tag i droger. 
Det finns gott om föreningar i Staffanstorps kommun, som driver en vettig ungdomsverksamhet. Kombinerat med ifrågavarande ungdomsverksamhet är det lämpligt, att föreningen samtidigt bedriver någon form av antivålds- och antidroginformation, eftersom ledarna i föreningen torde ha stor inverkan på ungdomarnas inställning till våld och droger.
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att, för att kunna få kommunalt föreningsbidrag eller liknande,  skall den aktuella organisationen ha presenterat ett antivålds- och antidrogprogram.

att, för att komma ifråga för bidrag vid nästkommande eller senare år, ska ovannämnda antivålds- och antidrogprogram ha genomförts och redovisas i samband med den nya ansökan. 

Tillbaka