Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Fråga
Staffanstorpspartiet anhåller om att får utse en representant som kan ingå i de arbetsgrupper som ansvarar för planeringen i Hjärup och Staffanstorps tätort.
Som fjärde största parti i Staffanstorp anser vi det vara en demokratisk rättighet att få delta aktivt i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Hjärups tätort och järnvägens framtida utformning genom Hjärups och Staffanstorps tätorter, samt skolfrågor m.m.

Tillbaka