Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Avskaffa arvodet under pauserna
Ska skattebetalarna behöva betala arvode till sina företrädare under den tid dessa sitter och äter mat och/eller dricker kaffe? Detta är slöseri med skattebetalarnas pengar! Är det inte bra nog att ledamöterna får mat, kaffe, lemonader, frallor med pålägg, frukt  och kakor under pauserna? Dessutom har vi ju oftast förmånen att kunna äta frukt och/eller dricka vatten/lemonader under förhandlingarnas gång.
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att tid, då sammanträden avbrutits för paus (med eller utan förtäring), ej ska vara arvoderad.

Tillbaka