Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Riv bron (Dalbyvägen) över Järnvägsgatan.

 

Den nuvarande bron är inte tillgänglig för tung trafik på grund av sitt dåliga skick. Detta är känt sedan länge och en begränsning av den tillåtna vikten för bussar och lastbilar har införts. (Se lokal trafikföreskrift).
Varutransporter till butikerna i centrala Staffanstorp blir tvingade att köra långa omvägar vilket medför försämrad miljö i form av buller och utsläpp. Om och när järnvägen öppnas för trafik står skrivet stjärnorna. Alla vet att det kommer att ta flera år innan det blir aktuellt med tåg på järnvägen.

Även om järnvägen skulle öppnas för trafik om uppskattningsvis 10 år står det klart att bron måste rivas eftersom den fria höjden på bron är för låg.
 


Fotot visar den uttjänta bron (Dalbyvägen - Malmövägen) över Järnvägsgatan i Staffanstorp.


Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med ansvarig nämnd snarast möjliggöra att bron rivs och att som ersättning för den rivna bron bygga en cirkulationsplats.

Detta bör ske omedelbart och blir till stort gagn för biltrafiken och för medborgarna.