Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Utformning av enhetliga vägbulor.

 

Begäran om enhetliga ”gupp” har tidigare framförts av Sp och behandlats av KF.

När KF behandlade kravet saknades yttrande från ambulanstjänsten i Lund.

Detta yttrande från ambulanstjänsten i Lund kan kanske bifogas denna gång.

När KF behandlade frågan framkom det att det finns åtskilliga felaktigt utformade gupp. Trots löfte om att de felaktiga guppen skulle åtgärdas kan man konstatera att inget har hänt det senaste året.

Staffanstorps kommun skall kanske delta i samarbetsprojektet som syftar till att få fram en nationell standard för vägbulor.

Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att låta TN delta i samarbetsprojektet som syftar till att få fram en nationell standard för vägbulor.