Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Inrätta fler byalag i kommunen
Forum Hjärup har gett många nya infallsvinklar från medborgare inför framtida planering av samhället. Det har även visat sig att de ansvariga politikerna tar de framförda önskemålen på allvar, vilket inte har skett tidigare. Heja byalaget i Hjärup.
Nu gäller det att gå vidare och ge invånarna i Staffanstorps tätort, Nordanå, Djurslöv, Kyrkheddinge, Esarp med flera byar i kommunen samma möjligheter.
Staffanstorpspartiet yrkar,

att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att på samma villkor som i Hjärup och med samma ekonomiska stöd från kommunen bilda

  • Forum Staffanstorp (Staffanstorps byalag)
  • Forum Nordanå (Nordanå byalag)
  • Forum Djurslöv- Särslöv (Djurslövs byalag)
  • Forum Kyrkheddinge (Kyrkheddinge Byalag)
  • Forum för ytterligare tänkbara byar (tex för Esarp-Alberta, Mölleberga, Tottarp-Kabbarp,   Önsvala-Grevie samt Knästorp mfl.)

Tillbaka