Staffanstorpspartiet
Till tekniska nämnden

Bygg cykelställ med tak för besökare till Rådhuset och Torget.

 

För besökande till Rådhuset finns det ingen ordnad cykelparkering. Det råder stor oordning utanför entrén till Rådhuset med cyklar uppställda kors och tvärs. Ledande politiker och tjänstemän uppmanar medborgarna att använda cykeln om de ska besöka Rådhuset eller butikerna vid Torget. Det saknas också lättillgängliga parkeringsplatser för de bilburna medborgarna.


Rådhusets entré (fotot taget under julhelgen 2007)
Staffanstorpspartiet föreslår:

Ordna ett lättillgängligt och estetiskt tilltalande cykelställ med tak i omedelbar närhet till Rådhusets entré. (Kan utformas cirkelformat med ett spetsigt tak).