Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Angående deltagande i rev. av ÖP2010 samt FÖP för byarna.

 

Det pågår nu ett arbete med att revidera den övergripande översiktsplanen för kommunen

När arbetsgrupper utses eller har utsetts synes det vara lämpligt att i varje fall en representant från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige får möjlighet att delta i arbetsprocessen med de aktuella översiktsplanerna.

(ÖP 2010, FÖP Hjärup, FÖP Nordanå, FÖP Kyrkheddinge m.fl.)

Ur demokratisk synpunkt är förfarandet lämpligt och Sp hoppas på en välvillig inställning till frågan.

 

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att låta Staffanstorpspartiet utse en representant som kan ingå i de pågående planarbetetena.