Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Öppna del av Staffanstorpsbanan för dressinåkning.

 

Det vore trevligt om en del av Staffanstorpsbanan kunde utnyttjas för dressinåkning.
Liknande arrangemang finns på flera platser i Skåne.

Banvallen ligger oanvänd i dag och kommer inte att öppnas för spårbunden trafik under de närmaste 10 åren.

En lämplig första etapp kunde vara mellan Nordanå och Västanvägen i Staffanstorps tätort.

I Nordanå kunde anordnas någon form av caférörelse i samband med på och avstigning.

 
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att överlämna motionen till Kultur- och Fritidsnämnden för dess prövning av genomförande av motionärens förslag.