Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Högre effektivitet i Kommunfullmäktige
En stor del av sammanträdestiden i kommunfullmäktige upptas av ett onödigt rantande fram och tillbaka till mikrofonen i talarstolen. I många andra kommunfullmäktigeförsamlingar, bl a i grannkommunen Burlöv, finns det mikrofonanläggningar, där varje ledamot kan föra talan från sin plats, utan att fördröja förhandlingarna med onödigt spring.
Vid budgetsammanträdet i Staffanstorps kommunfullmäktige i november 1999 tog det i genomsnitt 10,5 sek för varje talare att från sin plats besätta talarstolen. I genomsnitt gick mer än 4 minuter av varje timme åt att beskåda en ledamots färd till talarstolen. Sammantaget under ett år bör man kunna tjäna in 3 – 4 timmars sammanträdestid enbart på minskad promenadtid, vilket bör motsvara en besparing på 25 - 30.000 kr/år (inräknat sociala avgifter).
Varje votering tar mellan 3½ - 4 minuter. Vid varje votering kan man tjäna in 2 – 3 minuter, genom att varje ledamot har en knappsats, med vilken han/hon kan tillkännage sin åsikt, vilken då automatiskt sammanräknas. Med voteringsanläggning torde man spara ytterligare minst 1 timmes sammanlagd sammanträdestid/år, vilket innebär en besparing mellan 6 – 8.000kr/år (inräknat sociala avgifter).
Trådlösa mikrofoner kan delas av ett litet antal ledamöter (förslagsvis tre stycken) om kostnaden motiverar detta. Om det bedöms som mer ekonomiskt att kombinera mikrofonanläggning och voteringsanläggning, kan två ledamöter dela på en mikrofon. 
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunledningen att utreda kostnaden för, och lämpligheten av, att införskaffa en modern, helst trådlös, mikrofonanläggning, samt en eventuell voteringsanläggning, att användas vid fullmäktiges sammanträden, samt att därefter redovisa resultatet av utredningen till kommunfullmäktige, för beslut om lämplig åtgärd.

Tillbaka