Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Färdtjänst för resa utom hemkommunen
Sydsvenskan lördag 10 september 2005. Citat:
"Färdtjänst utanför gränsen får rött ljus
Tre kommuner är de enda i Skåne som inte tillåter åkande i en annan kommun, visar en undersökning."
 
Staffanstorp, Kävlinge och Lomma är de enda skånska kommuner som inte anordnar färdtjänst utanför hemkommunen. På andra håll är det självklart.
 
Är uppgiften riktig bör Staffanstorps kommun se över riktlinjerna avseende färdtjänsten.
Det är rimligt att gemensamma riktlinjer införs för hela Skåne.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge socialnämnden i uppdrag att se över riktlinjerna avseende färdtjänsten. Detta under förutsättning att uppgiften i tidningen är riktig.

Tillbaka