Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Hjälp flyktingar/invandrare återvända hem!
Ett flertal kommuner (för att ta några exempel, i Skåne bland andra Burlöv, Höganäs, Hörby, Kävlinge, Landskrona, Malmö och Trelleborg) har de senaste åren utarbetat olika former av frivilligt  repatrierings-/återvändarprogram för i kommunen boende flyktingar/invandrare.
Många flyktingar/invandrare har som högsta dröm att få utlopp för sin hemlängtan, det vill säga återvända till sitt hemland, där de har sina rötter, sina nära och kära, samt känner samhörighet med kultur, språk och klimat.
Det, som i Sverige kallats ”generös flyktingpolitik” leder i själva verket till en utvecklingshämmande kompetensförlust (s.k. brain-drain) i flyktingarnas/invandrarnas hemländer. Det allra värdefullaste utvecklingskapitalet, deras hjärnkraft, som kunde ha kommit hemländerna till godo, förspills till ingen nytta (s.k. brain-waste). De människor, som här till alltför stor del går bidragsberoende och utanförskap, i vissa fall t o m drogberoende och kriminalitet, till mötes, skulle i sitt hemland utgöra en viktig och nödvändig resurs för landets samhällsuppbyggnad.
De återvändande kan under en begränsad tid få behålla sitt socialbidrag. Denna kostnad kan vara insparad relativt snabbt, eftersom kostnaden för bostadsbidrag, barnomsorg, skolundervisning, hemspråksundervisning, svenskundervisning, sjukvård, tandvård, psykiatrisk vård, äldreomsorg, tolkhjälp mm inte skulle belasta skattebetalarna från och med den dag flyktingen/invandraren lämnar Sverige.
Kombinationen av ambitiösa repatrieringsåtgärder och stopp för kommunal flyktingmottagning i Staffanstorp, bör så småningom göra det möjligt, att helt avveckla kommunens engagemang i flyktingfrågor.
Vi är övertygade om att önskemål om ett återvändarprogram är väl förankrat hos våra kommuninvånare, eller som Pierre Schori uttryckte det i SDS: ”Återvandring – en mänsklig rättighet”.
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige beslutar att utarbeta ett kommunalt hemvändarprogram, med syfte   att hjälpa så många som möjligt i kommunen boende flyktingar/invandrare, som frivilligt önskar flytta tillbaka till sitt hemland

Tillbaka