Staffanstorpspartiet
Motion till Tekniska nämnden

Flyttning av vägmärke (GCVÄG) söder om biblioteket i Staffanstorp.

Bilderna visar vägmärkets nuvarande placering samt den yta som används för transport till och från biblioteket.

Vägmärket som syns på bilden bör flyttas mot väster..
Det bör placeras vid cykelstället där gång- och cykelvägen börjar.

Det förekommer många transporter till och från biblioteket samt uppställning av bilar på den asfaltyta som syns på de båda bilderna. Vid dessa trafikrörelser tvingas bilisterna att använda den asfalterade ytan som är avsedd för gång- och cykeltrafiken. Detta är inte bra för vare sig bilisterna eller de övriga trafikanterna.

 

Staffanstorpspartiet yrkar:

att tekniska nämnden omedelbart flyttar det "felaktigt" uppsatta vägmärket.
Tekniska nämnden ansvarar också för att eventuella beslut i trafiksäkerhetsnämnden (MOS) kommer till stånd.
Kopia av TN:s beslut önskas.


Tillbaka