Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Verksamhetsområdet Beden – Grevie
Kommunens åtaganden inom verksamhetsområdet Beden - Grevie omfattar endast renvatten försörjningen och omhändertagande av avloppsvatten.

Omhändertagandet av dagvattnet innebär stora problem för de boende, framför allt utmed Dragonvägen. Vi anser att kommunen i demokratisk anda skall ställa upp med att lösa omhändertagandet av dagvattnet också.

Staffanstorpspartiet yrkar 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge tekniska nämnden i uppdrag att ändra kommunens åtagande så att kommunen även ansvarar för omhändertagandet av dagvattnet. 

Tillbaka