Staffanstorpspartiet
Fråga till Tekniska nämndens ordförande eller KS ordförande

Vem bär ansvaret för skador som uppkommer på fordon som passerar över s.k. “gupp” i kommunens gator?
Undertecknad färdades på Möllebergavägen öster ut. I korsningen med Möllebergavägen - Klågerupsvägen – Järnvägsgatan finns ett nyanlagt gupp (hastighetsdämpande hinder i form av upphöjd korsning). Jag färdades i bil (Ford Scorpio) med påkopplad släpvagn Hobby 611 (husvagn).
Det gick att i snigelfart ta sig upp på den förhöjda korsningen men när jag skulle ta mig ner från förhöjningen in på Järnvägsgatan skrapade hela bakdelen av husvagnen (de bakre stödbenen) i det s.k. guppet och tydliga skrapljud hördes. Hastigheten var vid tillfället ca 2 km/tim.
Jag vill därför fråga om kommunen ersätter skador som uppkommer på fordon som fastnar på liknade hastighetsdämpande anordningar inom kommunen.

Ralph Friberg

Tillbaka