Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Bygg en ishall i Staffanstorps Kommun!

Staffanstorp växer! Snart bor det 30000 invånare i Staffanstorps Kommun. För att ytterligare öka Staffanstorps attraktionskraft som boendeort måste det finnas möjligheter till friluftsaktiviteter även under vinterhalvåret, eftersom det oftast saknas både snö och is och framför allt utrymme nog för skidor respektive skridskoåkning. Vi tycker att Staffanstorpsborna förtjänar en egen ishall!

En satsning på en ishall är också positivt sett ur ett folkhälsoperspektiv. Promenader i kommunen är kanske nyttigt, men inte särskilt lockande eller kul för barn i skolåldern i konkurrens med exempelvis dataspel. Vi slipper också att hänvisa våra ungdomar och barn till andra kommuners ishallar (läs Lund och Malmö), utan kan ha översikt över dem på ”himmaplan”.

Sporter som kan utövas i en ishall är t.ex. Ishockey, curling, konståkning och hockey-bockey. Bara fantasin sätter gränser.

Kostnader för likartade ishallar i andra kommuner ligger på ca 10 miljoner kronor, vilket då inkluderar byggnation, kylutrustning, ismaskin (begagnad) samt värmeväxlare för att kunna utnyttja spillvärmen för uppvärmning av t.ex. omklädningsrum och reception.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge berörda nämnder i uppdrag att beräkna kostnaden för byggnation och drift av en ishall i Staffanstorps kommun samt att utse placeringen av densamma. Medel anslås i kommande budget.