Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Nej till lapplisor och betalparkering!

SKÅNSKAN 2006-06-03
Lapplisor föreslås i ny parkeringsplan.
Betalparkering är en möjlig del av lösningen

 

Skall en huvudlös planering av Staffanstorps centrum resultera i att kommunen tvingas att införa parkeringsövervakning kompletterad med betalparkering?

En majoritet politiker i KF har sagt ja till att bebygga den enda och nödvändiga parkeringen innebärande att ca 175 parkeringsplatser måste iordningställas på annan plats i närheten av Rådhuset. Vid antagandet av planen garanterades det att det fanns gott om parkeringsplatser att tillgå kring Rådhuset.

SDS 2006-02-15
Parkeringskaos hotar – 140 platser tas bort
Problematiskt anser tekniska kontoret. För att det skall fungera den dagen som parkeringen försvinner förutsätter detta att folk accepterar längre gångavstånd, att man inför parkeringsövervakning och att de parkeringsgarage som faktiskt finns utnyttjas effektivare, säger en bekymrad Olle Nilsson.

 

Hade de ansvariga politikerna sagt ja till den huvudlösa planen Stanstad IV om de vetat att den skulle innebära parkeringskaos vid Rådhusplatsen? För medborgarna har problemet varit känt sedan planarbetet påbörjades. Det har även påpekats vid ett otal överklagande under planprocessen. Det var tydligen bara medborgarna som insåg allvaret.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att säga nej till införandet av parkeringsövervakning och betalparkering inom Staffanstorps kommun.