Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Förslag till trafik och miljöförbättrande åtgärder på Malmövägen m.m.
Utmed Malmövägens södra körbana mellan Västanvägen och Tingsvägen har en busshållplats placerats, innebärande att bussen som stannar vid hållplatsen hindrar övrig trafik från att vid mötande trafik passera bussen. Detta får till följd att då bussen står stilla bildas långa bilköer , vilket i sin tur innebär ökat buller och onödigt utsläpp av avgaser. Det går definitivt inte att säga att Malmövägen är miljöprioriterat utformad.
Se bifogad karta
Staffanstorpspartiet yrkar att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge Tekniska nämnden i uppdrag: 
     
    • att flytta in hållplatsen 2,5 – 3,0 meter innebärande att trafiken kan passera den stilla stående bussen
    • att ”handikappanpassa” den södra rampen tillhörande gång- och cykeltunneln under Malmövägen, genom att förlänga densamma. Detta gäller även rampen upp till hållplatsen liksom den norra rampen mot Blidvägen
    • att anlägga en gång och cykelbana från hållplatsen fram till Polonäsvägen.

Tillbaka