Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Sänk partistödet - inför politisk ”maxtaxa”!
För att minska kommunens kostnader föreslår vi att man inför en ekonomisk begränsning uppåt, för hur många mandat det rörliga partistödet ska beräknas och utbetalas.

Vi anser, att kommuninvånarnas pengar i så stor utsträckning som möjligt ska stanna i deras egna fickor, istället för att betalas ut till redan rika politiska partier.

Alla partier har samma kostnader för att nå ut med sin information till kommunens väljare. Vi måste hushålla med skattemedlen och vi kan inte se någon vettig anledning till att ett stort parti ska ha mångdubbelt antal kronor i rörligt partistöd, för att kunna fylla samma informationsplikt, som ett litet parti.
Yrkande:
I syfte att minska kommunens kostnader, samt att öka den ekonomiska rättvisan mellan partierna yrkar Staffanstorpspartiet att kommunfullmäktige beslutar att inget politiskt parti i vår kommun ska få rörligt partistöd för mer än maximalt 10 mandat i kommunfullmäktige.

Tillbaka