Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

”Klassmorfar” till Staffanstorps kommuns skolor.
Det har sedan 1996 funnits en ideell förening, vid namn ”Klassmorfar” (www.klassmorfar.nu). Denna har utvecklat ett samarbete med Arbetsförmedlingen, som går ut på att man låter utvalda arbetslösa män äldre än 55 år fungera som resurs i olika skolklasser, i syfte att ge barnen en positiv vuxen förebild. Verksamheten har med framgång provats i ett flertal kommuner i Sverige.
Barnen är vår framtid. Arbetsklimatet i skolklasserna är inte alltid det bästa. Barnen behöver arbetsro, men i så gott som varje klass finns det överaktiva barn, som tvingar läraren att använda tiden till att få lugn i klassen istället för till undervisning. Det har visat sig att närvaro av en klassmorfar (eller klassfarmor) i en livlig klass kan bidra till att lugnet och ordningen återställes.
Det är Staffanstorpspartiets förhoppning, att verksamheten ska kunna ske utan kostnad för kommunen, genom samarbete med Arbetsförmedlingen och utnyttjande av Arbetsförmedlingens resurser att ge anställningsstöd i form av lönebidrag.
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige beslutar att ge Barn och Utbildningsnämnden i uppdrag att utreda för och nackdelar samt kostnader för införande av en verksamhet liknande ”klassmorfar” i Staffanstorps skolor. 

att Barn och Utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa verksamheten om utredningen visar att så är lämpligt. 

Tillbaka