Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Planfri korsning Väg 11/Särslöv.

 

Väg 11 är olycksdrabbad speciellt vid avfarten till Särslöv och Grantofta/Ängdala.

Trafiken från Särslöv ansluts från norr till väg 11 och trafiken från Grantofta ansluts från söder till väg 11. Korsningen är idag utformad som en plankorsning. Väg 11 är en 1 +2 väg öster och väster om korsningen.

Terrängen väster om korsningen är mycket lämplig för en planfri väg under väg 11 eftersom väg 11 är bygd på en bank i detta avsnitt. Av och påfartsramper kan lätt byggas.

Nuvarande väg från Grantofta/Ängdala kan eventuellt användas som medlöpande påfart till väg 11 österut mot Dalby.

Ny avfartsramp krävs på väg 11 för trafiken från Malmö mot Särslöv och Grantofta.

Nuvarande väg mot Särslöv kan eventuellt användas som del av  medlöpande avfart från väg 11 norr ut mot Särslöv. Även Grantofta/Ängdala kan nås via denna avfart under väg 11 och vidare söder ut.

Ny påfart krävs på väg 11 för trafiken från Särslöv och Grantofta mot Malmö.Ringen på kartan markerar översiktligt korsningens läge vid Särslöv.

 


Kartan visar en mer detaljerad bild av hur korsningen kan utformas 
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att uppta diskussion med Vägverket om möjligheten att förverkliga en planfri korsning under väg 11 vid Särslöv.