Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Sluta slösa skattepengar på långväga utlandsresor!
Staffanstorps kommuns folkvalda politikers uppgift anser vi måste vara, att ge kommuninvånarna/skattebetalarna så god service som möjligt i vår kommun och region, till så låg kostnad som möjligt. 
Staffanstorps kommuns politiker och tjänstemän har under de senaste åren gett sig ut på ett flertal, av skattebetalarna finansierade, utlandsresor, ibland även till andra kontinenter. Filippinnerna och Mugabes odemokratiska Zimbabwe är bara några exempel. Många av kommunens skattebetalare verkar betrakta dessa resor som offentligbetalda semestrar, även om vissa resor kanske kan anses vara befogade.
Vad avser så kallade vänorter och samarbetsorter, har Staffanstorpspartiet den bestämda uppfattningen, att vi vill prioritera samarbetet med kulturellt och geografiskt närliggande länder, i första hand Danmark, Tyskland och Polen. Ju mer avlägsna platser som föreslås som s.k. vänorter, desto mer tveksamma till nyttan av engagemanget är vi.
Vi vill därför att kommunfullmäktige antar ett mer realistiskt och verklighetsförankrat handlingsprogram för engagemang och samarbete utomlands.
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att antaga Staffanstorpspartiets bifogade förslag till ”Policy för internationellt engagemang och samarbete” 

att den tidigare ”Policy för internationellt engagemang och samarbete”, daterad den 27 september 1999, upphör att gälla. 

Tillbaka