Staffanstorpspartiet
Interpellation till kommunfullmäktige

Vad fick vi för 3 miljoner?

När vi nu ser den färdiga utformningen av Rådhusplatsen (Torget) undrar vi vad som kostat 3 miljoner eller vad summan nu slutat på.

 

Något bättre

 

Är försäljningsstället bra placerat?

Fattas det något?

Är det en tilltalande plats att vistas på?

Staffanstorpspartiet vill att tekniska nämndens ordförande redovisar vad de olika åtgärderna har kostat samt att kommunfullmäktige får en möjlighet att kommentera den gjorda insatsen.

    Tillbaka