Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Interpellation till socialnämndens ordförande
Många flyktingar, som kommit till Sverige, mår dåligt efter att ha ryckts bort från sina hemländer, sina nära och kära, det klimat och den kultur de är vana att leva i. Vissa har svårare än andra att acklimatisera sig i det svenska samhället, och kan därför förfalla till drogmissbruk och kriminalitet. Många flyktingar önskar inget hellre än att kunna återvända till de länder, de anser att de hör hemma i.
Vad gör Staffanstorps kommun för att påskynda och hjälpa de i kommunen boende flyktingarna, som frivilligt vill återvända till sina hemländer?