Staffanstorpspartiet
Fråga till socialnämndens ordförande

Vad gör Staffanstorps kommun för att stoppa narkotikamissbruket?
Ett nationellt mål är ”Ett narkotikafritt samhälle”. Tre områden anser man härvid bör prioriteras, nämligen

· att minska nyrekryteringen
· att förmå fler missbrukare att sluta, samt
· att minska tillgången på narkotika.

Missbruket går allt längre ner i åldrarna. Många unga experimenterar ohämmat, och 
har förlorat respekten för droger. Dödligheten ökar jämsides med att narkotikaförbrukningen ökar
Narkotikamissbruket drabbar inte bara missbrukaren själv, utan hela hans/hennes omgivning, och i synnerhet familjen. Att sedan missbrukaren oftast tvingas finansiera sitt missbruk med ökad kriminalitet gör saken ännu värre.
1. I vilken omfattning förekommer narkotika bland Staffanstorps ungdomar?

2. Förekommer några drogtester i kommunens skolor och vilka resultat har i så fall dessa tester uppvisat?

3. Vad gör Staffanstorps kommun för att stoppa narkotikamissbruket?

Tillbaka