Staffanstorpspartiet
Interpellation till tekniska nämndens ordförande

Angående Hjärups nya skola

Tidigare ordförande i tekniska nämnden har med skärpa hävdat att kommunen inte skall bygga några hus med "platt tak".

Detta med tanke på alla de skador som uppkommit på liknade byggnader. Senast konstaterades stora skador på Hagalids skolan på grund av läckande tak.

Kan tekniska nämndens ordförande garantera att taket på Hjärups nya skola (Väståkraskolan) inte kommer att läcka om ett antal år och därvid förorsaka stora kostnader för kommunen.

Taklutningen på Hjärups skola är enligt vår mening för liten. Gällande detaljplan föreskriver en lägsta taklutning på 30 grader. Det fanns/finns en anledning till utformningen av denna planbestämmelse.

 

Tillbaka